Welkom bij Grondvest

Bent u geintereseerd in onze nieuwsbrief?
U kunt zich hier aanmelden.

Onze nieuwsbrief bevat nieuws en evenementen over Grondvest.

Informatief en interessant!

Aanmelden Nieuwsbrief


Leden Login

  • carrousel_waardeaarde

    Bewaar de waarde van de aarde

    De toekomst van de mensheid hangt af van de wijsheid van vandaag. We moeten leren omgaan met de gaven van de planeet Aarde. Geen vernieling van de aarde door hebzucht van bevoordeelde groepen en enkelingen.

  • carrousel_nieuweeconomischeorde

    Rijkdommen van de aarde eerlijk delen

    Hoe kan het toch dat Nederlanders accepteren dat groepen in de samenleving leven op de armoedegrens, velen zelfs voor leeftocht zijn aangewezen op voedselbanken, terwijl het aantal miljonairs in die mate toeneemt, dat er zelfs beurzen voor miljonairs worden georganiseerd waar peperdure goederen worden aangeboden en verkocht.

Grondvest staat voor

icon_poverty

Ander armoede beleid

Waarom verdient de schoonmaker, politieagent, buschaufeur, de medewerker in de thuiszorg, enz; niet genoeg om behoorlijk van te leven? Om deze onrechtvaardigheid te doorbreken is het noodzakelijk om de geldstroom van de werker naar de kapitaal en aandelenmarkt te stoppen en het belastingsysteem om te keren. De verstikkende bureaucratie is niet in staat om van de huidige uitkerings-economie een werk-economie te maken.   lees meer »

Basisinkomen

Een onvoorwaardelijk basisinkomen op leefbaar nivo, zodat alle mensen mee kunnen doen. Door de enorme bureaucratie is de sociale zekerheid in gevaar. En zijn de kosten van de uitvoerende en controlerende overheid hoger dan de verstrekte uitkeringen.
De BOW (Belasting Onttrokken Waarde) levert zoveel meer op dat daaruit een leefbaar basisinkomen kan worden gefinancieerd.   lees meer »

icon_piggy
icon_society

Een Nieuwe Economische Orde

Om de aarde te bewaren is het noodzakelijk om het belastingsysteem ‘om te keren’ Geen belasting op arbeid, maar op gebruik en verbruik van natuurlijke bestaansbronnen, Dus De BTW vervangen door de BOW (Belasting Onttrokken Waarde). Zo veel mogelijk lokaal produceren en consumeren.   lees meer »

Ecologisch Verantwoord Handelen

Ook toekomstige generaties hebben recht op een duurzame en schone wereld. Hiervoor is het van groot belang dat de aarde en haar grondstoffen duurzaam en terughoudend gebruikt worden. We moeten toe naar een ecologisch handelen waarbij mens en natuur worden gespaard. Om dit te bereiken pleit Grondvest voor een ander belastingsysteem.   lees meer »

icon_eco
icon_crisis

Financiële- en schuldencrisis

Grondvest staat een andere economie voor. Eentje waarin een dubbeltje nog een dubbeltje waard is. Een economie welke stevig geworteld is in de regio en waarbij produktie weer regionaal geconsumeerd wordt. Productie voldoende voor de authentieke menselijke behoefte. Banken zijn weer dienstverlenend en ondersteunend aan de mens.   lees meer »